שילוב הלמידה בפרויקט
  
עמוד הבית הגדרות
הגדרות

להלן הגדרות למונחים המופיעים האתר והקשורים לידע ולתחומים נלווים אחרים.

1. מידע :

עובדות על אירועים שקרו, עובדות ונתונים הכלולים במסמכים השונים.  למשל- העובדה כי התקיימה פגישה מסוימת תוך ציון ההחלטה המרכזית שעלתה בפגישה.

מידע רב נמצא במסמכים שונים, המכילים בדר"כ עובדות ונתונים.

2. ידע :

יצירת תובנה בראשם של אנשים, שמשמעותה הבנה או יכולת פעולה בתחום מסויים. דוגמאות ליכולת הפעולה- קבלת החלטה, ניסוח ספציפי, שכנוע וכדומה.

ידע נוצר תוך שילוב מידע קודם עם מידע חדש.  אלה מתחברים בראשנו תחת מכנה משותף באופן אינטואיטיבי.

3. ידע גלוי:

ידע גלוי הינו ידע זמין שנמסר ו \ או תועד.  ידע גלוי מצוי במסמכים כגון נוהלים או הוראות הפעלה.  בנוסף, ידע גלוי מצוי בהחלטות מתועדות, כמו גם בלקחים או כל תובנה אחרת בכתב.  ידע גלוי הוא גם ידע שנמסר לאחרים בע"פ.

4. ידע סמוי \ חבוי :

ידע סמוי הינו ידע שאינו גלוי לכל. הוא נמצא בראשם של אנשים ולא נוסח ברבים ולא תועד.

ידע חבוי מצוי גם בסבך העובדות, כאשר ניתוח נכון שלהן יכול לדלות את הידע הגלום בהן, בין אם מתוך מסמך, או מתוך מלל הנאמר בדיון.

5. משאב הידע:

כלל הידע הארגוני המצוי במערכות המידע בארגון ובראשם של העובדים

6. שיתוף מידע \ ידע :

העברת או הפצת מידע \ ידע לקבוצת עובדים, מתוך הנחה שחלק מהחומר שמועבר יכול לסייע.  בשיתוף מידע וידע איננו כוללים את זרימת המידע והידע המתחייבת מדרישות קיום תהליך עבודה תקין בתוך הצוות ובין הצוותים.

7. שיתוף מידע \ ידע ממוקד:

העברת מידע \ ידע לעובד אחר, כאשר  ידוע לנו מהו הידע הנדרש לו.  וכן- העברת מידע \ ידע עבור יעד שהוגדר.

8. ניהול ידע :

כלל הפעולות הארגוניות המאפשרות ניצול מיטבי של משאב הידע ומשרתות את הלמידה הארגונית.

בדר"כ ניהול ידע כולל גם את ניהול המידע, כיון שמידע זמין בנקודת זמן נכונה, תורם ליצירת ידע חדש.  על כן חשוב לזמן את המידע ביעילות , כלומר- לנהלו.

 

9. למידה ארגונית:

תהליך העשרה שיטתי של הידע הארגוני המכוון לשיפור ביצועים ויכולות.  בלמידה אנו שואלים עצמנו- כיצד נוכל לפעול טוב יותר, כשהדגש כאן במתן ביטוי ל- 'שכל המשותף'.  הלמידה היעילה היא זו המשולבת שיטתית בתהליך הניהולי \ במפגש הצוותי.

למידה ארגונית מבוססת תמיד גם על למידה אישית.

זמינות מידע ושיתופו הינם תנאי הכרחי לקיום ההעשרה והלמידה.

 

10. איבוד ידע:

אי יכולת לנצל ידע קיים במועד בו הוא נדרש בשל העובדה שהידע לא הועבר לאחרים= לא שותף, או בשל היותו בלתי זמין למועד בו הוא נדרש (=ידע לא מנוהל).

בנוסף- אי יכולת לנצל ידע שנצבר אצל עובד בשל עזיבת אותו עובד.  במקרה כזה הולך לאיבוד הידע החבוי של העובד, וכן הולכים לאיבוד מערכות הקשרים שהוא בנה ובהן טמון ידע רב.

ראה הגדרה מפורטת לערך זה בקובץ נפרד באתר.

 

11. תרבות ארגונית:

מכלול מאפייני ההתנהגות של העובדים בכל הקשור ליחס לעובד אחר, לרמת האמון הצוותי והבין צוותי, לחופש הביטוי והדעה, לדיאלוג ולחיבור הבין אישי הקיים, וכן למשמעות שנותן העובד לכל מאפיין.

התרבות הארגונית נגזרת מאופיים ורקעם של העובדים, אולם בנוסף, מושפעת רבות מגישת הדרג הבכיר בארגון למאפיינים אלה.

תרבות ארגונית מתגבשת לאורך זמן, והיא יכולה להתפתח לכיוונים חיוביים או שליליים, או להישאר יציבה, כאשר כאמור,  לגישת ההנהלה השפעה מכרעת.

מכאן ששינוי חיובי בתרבות הארגונית מחייב, ראשית לכל, רצון לקיום שינוי כזה בדרג הבכיר.

 
Thu, 11 Aug 2022