יותר מודיעין באמצעות העובדים
עמוד הבית איסוף מודיעיני
חשיבות האיסוף המודיעיני השיטתי

בחיי הארגון ישנן עליות וירידות.

נניח כי מתברר שלקוח גדול שוקל להפסיק את הקניה מהארגון, וכנראה עובר למתחרה בתחום.  במקרה כזה היינו נותנים הכל תמורת מודיעין מדוייק ומיידי ע"מ להבין בדיוק מה קורה ולסכל את המגמה המסתמנת.

לא פחות חיוני היה- לקבל התראות על כך בשלבים מוקדמים.

 

אין ספק כי קיומה של מערכת איסוף שיטתית באותו הארגון היתה מאפשרת את קבלת ההתראות מוקדם יותר, וכן מאפשרת איסוף יעיל ומהיר יותר כאשר הוא נדרש.

בהיעדר מערכת עובדת כזו, יעילות ומהירות האיסוף יהיו רחוקים מלספק את הצרכים.

אין גם ספק, כי תשתית פעילה לאיסוף מודיעיני, תורמת גם לקידום המכירות השוטף.

וכאמור, תשתית מסוג זה מגדילה משמעותית את הסיכוי לאתר סיכונים בעודם עדיין 'קטנים'.

 

במקרים רבים ניתן להניח הנחות יסוד אלה :

  • המידע הנאסף בפועל מהווה חלק קטן ממה שניתן לאסוף.
  • רק חלק מסך המידע המודיעיני המצוי בארגון- זמין מעשית לארגון.
  • ניתן להרחיב משמעותית את מספר מקורות המידע החיצוניים.
  • איסוף מודיעיני מותנה ביכולת השאלה. ניתן תמיד לשפר את יכולת השאלה והאיסוף.

 

המשמעות של איסוף מודיעיני יעיל הינה- הבאת ידע ממוקד לצורך עכשווי מוגדר.

 
Mon, 10 Aug 2020