שיתוף ידע ולמידה
  
עמוד הבית נתונים מידע ידע וחוכמה
נתונים מידע ידע וחוכמה

הסברים מקובלים למונחים אלה :

נתונים - אלה הן עובדות על נושא מסוים.

מידע  -  עיבוד של הנתונים למשמעות.

ידע -     התובנה כיצד לפעול = משמעות מעשית של פעולה הנגזרת מהחיבור בין מידע קיים לחדש.

חוכמה-  הכללה של הידע לכלל, לאופן התנהגות עתידי.

 

דוגמא:

נתונים-   כעת יש 0 מעלות בחוץ.

מידע-     קר בחוץ.

ידע -      קח משהו חם כשאתה יוצא החוצה.

חוכמה-   קר מאוד בתקופה זו של השנה ולכן יש לדאוג להסקה.

 

 
Thu, 11 Aug 2022