שילוב הלמידה בפרויקט
  

ידע פרויקטלי

סוגי ידע בפרויקט שכדאי לשמר

ידע פרויקטלי

פרמטרים רבים משפיעים על הצלחת פרויקט בתחומי התשתיות והבינוי.
אין דרך אחת להצליח בניהול הפרויקט.
אחת המשימות הקשות היא לנתח את מרכיבי הניהול של פרויקט מוצלח. זו משימה קשה בהרבה מניתוח אירוע כשל בפרויקט, בו קל יחסית לזהות את הסיבה לכשל.
בחברת א.אפשטיין ובניו ובנולדג' וויזארד הצטבר ידע רב באשר למאפייני ניהול פרויקט מוצלח וכן ביכולת הניתוח וההבנה של התנהלות פרויקטים ואירועים מורכבים בו.

 

בנוסף, הצטבר ניסיון רב בניתוח והפקת לקחים  בנושאים כגון:

  • ניתוח סיבות לאי עמידה בלוחות זמנים.
  • קונפליקטים הנובעים מסתירה לכאורה בין הוראות חוזה או נוהל, ובין למשל הצורך לקדם את לוח הזמנים.
  • בקרת תכנון.
  • בקרת מסמכי מכרז.
  • ניהול מתכננים.
  • התנהלות מול גורמים סטטוטוריים וגורמי תשתית לאומית.
  • גבולות גזרה .
  • התחלפות מנהל פרויקט או צוות תכנון-בעית החפיפה
  • ועוד.

למידע נוסף- אנא צור קשר

 
Thu, 11 Aug 2022