שיתוף ידע ולמידה
  
עמוד הבית למידה למידה פורמאלית
למידה פורמאלית

הלמידה הפורמאלית מתבצעת במסגרת התהליך הניהולי הקיים- במפגש הצוותי, המחלקתי וכו'.
מנהל הצוות הוא גם מנהל הלמידה.
בכל תהליך ניהולי קיימת למידה.  ההוכחה הפשוטה לקיומה היא העובדה שבדר"כ ביצועי הצוות \ היח' העסקית כיום טובים יותר מביצועי העבר.  השיפור מקורו כמובן בלמידה- הופקו לקחים, התווספה טכנולוגיה, השתפרו השיטות וכדומה.
איכות הלמידה הפורמאלית מותנית ביכולת לשאול שאלות מובילות לגבי התפוקות ודרכי הפעולה. הדבר מחייב, מעבר למודעות לנושא, פתיחות וביטחון בכך שהארגון מבקש לשפר ביצועים ולא לחפש אשמים.

נשאל שאלות על ביצועים קודמים כדי להבין אם ניתן בעתיד לבצע טוב יותר. בנוסף, נשאל גם כיצד יישמנו לקחים קודמים שהפקנו.

יכולת זו לשאול שאלות היא למעשה היכולת להביט אחורה על מעשינו, כלומר למקד את הקשב באירועים נבחרים כדי ללמוד מהם.

כפי שנאמר- הבט אחורה כדי להתקדם.

 

קיום הלמידה הפורמאלית מותנה בהימצאות תשתית לשימור ידע ולשיתופו.  כשמתקיים המפגש הצוותי
מה שבני האדם לומדים מותנה במה שהם כבר יודעים.  לפיכך, ככל שהלמידה הצוותית תהיה רצופה ושיטתית, יגדל המכנה המשותף בין אנשי הצוות וסך הידע המשותף יגדל.
לנולדג' וויזארד ניסיון ויכולת להטמיע בתהליכי הניהול את הלמידה הפורמאלית על כל מרכיביה.

למידע נוסף אנא צור קשר

 
Thu, 11 Aug 2022