שיתוף ידע ולמידה
עמוד הבית למידה
למידה

למידה הינה תהליך בו אנו יוצרים ידע חדש מתוך ניתוח אירועים ושאלות הקשורות לאופני הביצוע, איכות התפוקות וכדומה.
הלמידה הבסיסית- הפורמאלית, משולבת בתהליך הניהולי, והיא מתבצעת במהלך מפגשי הצוות הקבועים.  למידה זו מתבצעת תמיד, ובכל מקום, אלא שניתן לרוב למסדה ולשפרה ובכך להעצים את הידע הנוצר ואת התועלת שמפיקים ממנו.
הלמידה מתבצעת גם במפגשים חוצי ארגון, ממוקדים, אליהם מוזמנים בעלי ידע רלוונטי, כולל מחוץ לארגון.  קרא עוד.
הלמידה מתבססת על שיתוף וניהול ידע יעילים, בלעדיהם לא תוכל להתקיים שיטתית. ניתן לומר כי שיתוף הידע וניהולו, ביחד עם הלמידה, מהווים מקשה אחת.  יישום של שיתוף ידע או ניהולו ללא הפקת משמעויות ולקחים- חסר ערך. באותה מידה- לא ניתן לקיים את הלמידה ללא שיתוף ידע, שימורו וניהולו.

 

נולדג' וויזארד מיישמת את מתודולוגית הלמידה שלה בתהליכים הבאים:

  • תהליכים תפעוליים והנדסיים.
  • איסוף מודיעיני בתהליכי מכירה שיווק ושירות.
  • ניהול ידע פרויקטלי.

 

למידע נוסף- אנא צור קשר

 
Thu, 11 Aug 2022