שיתוף ידע ולמידה
  
עמוד הבית למידה שיטות מיטביות
שיטות מיטביות


שיטה מיטבית הינה פתרון שהוכיח את עצמו באופן עקבי והארגון מעוניין לאמץ אותו כפתרון מחייב.
הדבר מעשי כאשר בעיות דומות חוזרות על עצמן אך ניתנים פתרונות שונים באיכות שונה.
הגדרת שיטה מיטבית ככזו יכולה להיות פועל יוצא של ניתוח פתרון במהלך הלמידה הפורמאלית. אולם במקרים רבים מגדירים שיטה כמיטבית לאחר בחינת פתרונות לבעיות דומות במספר תהליכים מקבילים.
דוגמאות למקרים בהם מעשי לטפל בגיבוש שיטה מיטבית הם:

  • דרך הטיפול של אנשי המכירה בהתנגדויות.
  • איסוף מודיעיני אצל אנשי מכירה.
  • ניהול קבלן בפרויקטים \ בפרויקטים מיוחדים כגון תכנון-ביצוע.
  • שיטת טיפול במלאי ביחידות ייצור מקבילות של אותו ארגון.

פועל יוצא מתהליך בחינת שיטות מיטביות ביח' מקבילות באותו הארגון עשוי להיות- הערכת יכולות במספר תחומי משנה של היח' העסקיות. טבעי שהיכולות בתחומי המשנה תהיינה שונות וניתן לדרג אותן על בסיס כמותי. ככל שהפער בין היכולות בתחום מסויים גדול יותר, כך גדול יותר הפוטנציאל לשיתוף ידע באותו התחום. מכאן שהערכת יכולות הינה כלי משמעותי בקידום שיתוף הידע ושיפור היכולות בארגון.
נולדג' וויזארד מטפלת בבחינת שיטות מיטביות ובהערכת יכולות ברמת ניהול הפרויקט וכן במסגרות עסקיות.

למידע נוסף- אנא צור קשר

 
Thu, 11 Aug 2022