יותר מודיעין באמצעות העובדים
  
רשת מקורות


למרבית עובדי הארגון, יכולת לתרום לאיסוף המודיעיני.
לנולדג' וויזארד היכולת לקבץ את כלל המקורות לרשת מקורות צוותית או ארגונית שתשרת את האיסוף המודיעיני.
ניהול הרשת מתבצע אל מול יעדי מודיעין מוגדרים מראש ותוך הפעלה ע"י העובדים הלוונטיים.
מערכת ייעודית מאפשרת ניהול כלל הפעילויות הקשורות באיסוף במקום אחד, תוך מתן פתרון טכנולוגי ייחודי לדינמיות של פעילות האיסוף ולצרכיה.
בנוסף, ניתן פתרון לתחזוקת המקורות והרשת, תוך העשרה מתמדת שלה והעמקת היכולות.


למידע נוסף- אנא צור קשר

 
Thu, 11 Aug 2022